Tiskové zprávy

Discovery Award pro Jana Rusze z Fakulty elektrotechnické

Dr. Jan Rusz z výzkumné skupiny Signal Analysis, Modelling, and Interpretation Group, působící na katedře teorie obvodů Fakulty elektrotechnické ČVUT, obdržel cenu Discovery Award 2015 za pokrok ve využití poruch řeči k diagnostice a studiu mechanismů u neurodegenerativních onemocnění.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk