Modem komunikující po vedení ve zdech chráněných budov

Modem, který využívá stávající elektrické vedení pro přenos dat.

Proč jsem se pustil do vývoje produktu?

Vývojový tým měl snahu vyřešit problém uživatelů v starších budovách před rekonstrukcí a v památkově chráněných objektech, kde není jednoduše možné instalovat strukturovanou kabeláž. Laboratoř pro vývoj a realizaci při katedře telekomunikační na FEL ČVUT se rozhodla tento problém vyřešit.

Jaké problémy svým zákazníkům řeší?

Výsledkem je modem, který využívá stávající elektrické vedení pro přenos dat. Řešení se vyznačuje velmi jednoduchým použitím. Instalace spočívá pouze v zapojení jednoho páru modemů, které spolu díky existující síti komunikují. Data sice zvládnou přenášet pouze malou rychlostí, ale pro mnohé úlohy bude datový tok dostatečný. Např. pro provoz zabezpečovacích systémů, systému měření a regulace nebo třeba přenos textových zpráv. Komunikace je zcela bezpečná, protože na rozdíl od využití např. bezdrátových sítí není v tomto systému žádné konfigurační centrum, které by mohlo být napadeno útočníky.

Modem tedy slouží k přenášení informací malého datového obsahu mezi dvěma body. Na základě přenesené informace se může spustit scénář, který nevyžaduje žádnou sofistikovanou reakci prostřednictvím specializovaného software, například zvukový signál. Nebo na základě přenesené informace může být iniciován další chod softwarové aplikace, například spuštění bezpečnostního scénáře.

 

Fáze vývoje produktu

Modem je k dispozici ve fázi funkčního prototypu.

Způsob komercializace

FEL ČVUT hledá licenčního partnera, který by zajistit jak výrobu, tak prodej, uživatelskou podporu a servis.

Technická specifikace

Modulace: s jednou diskrétně přeladitelnou nosnou (TX); 4 kanálová s více nosnými (RX)

 • Vzorkovací frekvence RF signálu: 250 kHz
 • Frekvence nosné vlny: 39, 63, 87 a 111 kHz
 • Typ modulace: lineární
 • Modulační rychlost: 15,625 (250/16) kBd (TX); 4x15,625 kBd (RX)
 • Šířka pásma: 96 kHz; frekvence 27 až 123 kHz
 • Konstelace modulace: DQPSK
 • Šířka pásma pro jeden kanál: 21,8 (15,625 x 1,4) kHz
 • Přenosová rychlost pro jeden kanál: 15.625 kbit/s
 • Frekvenční odstup (separace) kanálů: 2 x 1,1 kHz
 • Modulační impuls: SqRRCS
 • Koeficient odrolování modulačního impulsu: 0.4

Kanálové kódování:

 • Konvoluční
 • Typ: systematické
 • Poměr: 1/2
 • Odezva: zpětnovazební (rekurzivní)
 • Počet stavů: 4

Detektory: Viterbiho algoritmus s měkkým výstupem a pevným zpožděním; simultánní 4 kanálové dekódování

 • Zpoždění: 8 symbolů
 • Detekční technika: sekvenční
 • Bitová šíře metriky detektoru: 4
 • Výstupní přenosová rychlost: 4 x 15,625 kbit/s

Rámec fyzické vrstvy: Zaváděcí sekvence - Uživatelská data - Ukončovací sekvence

Zaváděcí sekvence: konstantní trénovací sekvence dálky 32 bitů a Legendreova preambule délky 31 bitů s cyklickým prefixem délky 1 bit

Ukončovací sekvence: dvojice Legendreových preambulí délky 31 bitů s cyklickým prefixem délky 1 bit

Délka bloku uživatelských dat: libovolná

Máte o tuto technologii zájem?

V případě zájmu o naše technologie, produkty a služby kontaktujte telefonicky nebo e-mailem koordinátora pro transfer technologií:

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk