Nabídka technologií, produktů a služeb pro firmy

 

Seznamte se s nabídkou technologií, produktů a služeb vyvinutých na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Jedná se o prototypy či funkční vzorky, které nabízíme v omezeném počtu kusů nebo pro ně hledáme výrobního partnera. Podrobnosti o fázi vývoje produktu a ideálním způsobu spolupráce jsou uvedeny u každé technologie zvlášť.

Kontakt

V případě zájmu o naše technologie, produkty a služby kontaktujte telefonicky nebo e-mailem koordinátora pro transfer technologií:

Inteligentní Honeypot pro internet věcí

Speciální sonda, která umožňuje monitoring škodlivého provozu na síti, zejména telefonních ústřednách.

Více informací

F-Tester Wireless

Platforma F-Tester pro testování bezdrátových sítí, speciálně pro potřeby ověřování konektivity v inteligentních městech.

Více informací

Rehabilitační pomůcka MyoGraf

Přenosný elektromyograf pro bezkontaktní měření svalové aktivity pacientů.

Více informací

Modem komunikující po vedení ve zdech chráněných budov

Modem, který využívá stávající elektrické vedení pro přenos dat.

Více informací

Služba pro správu významových slovníků TermIt

Uklízečka pojmů a interní dokumentace. Tvorba významových slovníků, anotace datových zdrojů, jejich obsahu a vyhledávání.

Více informací

EduARd: Authoring výukových aplikací s AR + GPS

Aplikace pro učitele pro tvorbu virtuálních naučných stezek v přírodě nebo ve městě.

Více informací

Testování vývojových poruch učení u dětí pomocí vyšetření očních pohybů

Metoda plošného testování dětí, která odhalí poruchy učení u dětí v mateřských školkách.

Více informací

OPERÁTOR - Výcviková platforma pro zdravotnické operační středisko

Simulátor činnosti dispečerů zdravotnických operačních středisek.

Více informací

Tréninková platforma pro rozvoj kompetencí v kyberbezpečnosti

Pomůže s rozvojem kompetencí v kyberbezpečnosti pomocí připravených scénářů na procvičovanou oblast.

Více informací

Můj2hlas - i když nemluvím, tak se domluvím

Aplikace nejen pro zcela nemluvící.

Více informací

Bezdrátový kamerový modul pro chytrá města

Modul nezávislý na zdroji energie pro zpracování dopravních dat. Nepřenášíme obraz. Zpracováváme jej na místě a vyhodnocenou informaci odesíláme přes rádiovou bránu pro IP komunikaci. Data pak mohou přijímat a využívat všichni v reálném čase.

Více informací

En-Meter IR

Operativní přehled o odběru energie kdykoli a odkudkoli za pomoci technologií IoT.

Více informací

En-Meter M

Indikace aktivity spotřebiče a odběru energie kdykoli a odkudkoli pomocí IoT.

Více informací

Tel4Rain

Měření srážek s vysokým rozlišením pomocí telekomunikačních mikrovlnných spojů.

Více informací

Mobilní senzory znečištění vzduchu PM2.5 a Nox

Monitorování PM2.5 znečištění v reálném čase.

Více informací

Informační systém

Systém pro zobrazování informací v textové a jednoduché grafické podobě na monochromatických displejích s technologií e-paper.

Více informací

PadPat

Podložka pro domácí a nemocniční lůžka pro snímání polohy pacienta na lůžku v čase.

Více informací

Kontakt

V případě zájmu o naše technologie, produkty a služby kontaktujte telefonicky nebo e-mailem koordinátora pro transfer technologií:

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk