Informační systém

Systém pro zobrazování informací v textové a jednoduché grafické podobě na monochromatických displejích s technologií e-paper. Vyznačuje se minimální energetickou náročností, možností rychlé instalace a je ovládán pomocí webového portálu nebo napojením na stávající informační systém klienta.

Proč jsem se pustil do vývoje produktu?

Vstupním impulsem pro vývoj zobrazovacího systému byla potřeba vytvořit samostatný, plně modifikovatelný systém reagující na potřeby klientů, týkající se sdělování informací o konání jednotlivých aktivit v jednotlivých místnostech v budově.

Jaké problémy svým zákazníkům řeší?

Většina provozovatelů jednacích místností, učeben či jiných společných prostor má náklady s označením těchto prostor - s doručením informace o konání akce na dveře dotčené místnosti či informační panel v její blízkosti. V praxi to znamená tisk papírových materiálů, jejich donášku na místo zobrazení a jejich vyvěšení. Dále je pak zajistit včasné změny těchto informačních letáků s ohledem na četnost akcí.

Náš zobrazovací systém všechny tyto úkony zajišťuje za vás:

  • poskytuje rychlé zobrazení požadovaných informací bez nutnosti fyzické přítomnosti obsluhy,
  • umožňuje plánování z dlouhodobého hlediska (včetně importu dat z jiných plánovacích a interních systémů).

Typickým příkladem využití je škola a školní rozvrh pro jednotlivé učebny se zobrazením aktuální vyučovací hodiny a hodiny následující. Dále pak např. přehled stání v soudní budově nebo obsazení zasedací místnosti.

Další možné využití je napojení zobrazovacího systému na výrobní software pro zobrazování stavu skladových zásob, seznamu objednávek apod..

K zobrazování požadovaných informací elektronický systém využívá e-paper zobrazovací displeje. Jednotlivé displeje jsou napojeny na komunikační systém, ve kterém se zadávají informace k zobrazování.

Zobrazované informace mohou být zadávány ručně, systém však může být napojen na jiné zdroje dat uživatele (MS Outlook nebo jiný plánovací systém, interní informační systém).

Výhody zobrazovacího systému:

  • jednoduchá instalace zobrazovacích displejů,
  • velmi nízká energetická náročnost zobrazovacího displeje (energii spotřebovává pouze při změně zobrazení),
  • jednoduchá příprava textů k zobrazování: webová aplikace nebo přímé napojení na externí aplikace (např. Bakalář využívaný na základních a středních školách).

Fáze vývoje produktu

Hotové je řešení pro zobrazení rozvrhu pro školní učebny. Během června bude instalováno 20 ks displejů v prostředí Střední průmyslové školy Prosek v Praze, kde bude systém vyzkoušen v praxi.

K dispozici jsou nyní displeje, které jsou připojitelné pomocí LAN s napájením PoE.

Způsob komercializace

Hledáme licenčního partnera pro výrobu a distribuci.

Technická specifikace

1. Zobrazovací jednotka

Zobrazovací jednotka je tvořena e-paper displejem, na které se zobrazuje požadovaná informace, respektive obraz dle zaslaných dat z uživatelského rozhraní. Komunikační rozhraní pro standartní aplikace představuje ethernet, přes který je i tato jednotka napájena systémem PoE. Celé zařízení je pak poháněno úsporným procesorem STM32G0, který je připraven v případě potřeby na budoucí energeticky nenáročnou verzi napájenou z baterie. Pro demonstrační a prezentační účely jsme vytvořili verzi zobrazovací jednotky i s USB rozhraním.

2. Komunikace

Zobrazovací jednotky komunikují se serverovou aplikací pomocí robustního a široce podporovaného protokolu TCP/IP. Jednotlivá zobrazovací zařízení mají se serverem vztah slave-master. Jsou proto jednoduše instalovatelné do existující infrastruktury zákazníka. Pro fyzické připojení slouží klasický ethernetový kabel a o ethernetovou komunikaci se stará sofistikovaný modul od firmy LANTRONIX. Interně zobrazovací jednotky a jejich subsystémy komunikují na principu kompaktních protokolů UART a SPI.

3. Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní tvoří obslužný software k zobrazovačům Informačního systému, který se sestává z několika vrstev:

Modul pro aktualizaci zobrazených dat na displeji. Díky této vrstvě je možná zobrazovat obrazová data či data vytvořená na základě HTML šablon, tedy předpřipravených šablon, které určují vzhled zobrazovaných dat a podle kontextu se do nich doplňují konkrétní informace, ať už textového či obrazového charakteru. Tento modul lze použít pro jednotlivé zobrazení dat na vyžádání či pro automatické zobrazovaní dat na základě časového rozvrhu.

Další vrstvou je webové rozhraní. To nabízí grafickou úpravu šablon pro přehledné vkládání dat k zobrazení, vytváření jednorázových i opakujících se událostí a jejich přiřazení k jednotlivým displejům. Dle konkrétního scénáře tato vrstva také nabízí správu dat, která se pro jednotlivé události do šablon doplňují a správu uživatelů a jim přiřazených rolí, na jejichž základě se určuje rozsah práv k jednotlivým komponentám webového rozhraní.

Máte o tuto technologii zájem?

V případě zájmu o naše technologie, produkty a služby kontaktujte telefonicky nebo e-mailem koordinátora pro transfer technologií:

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk