OPERÁTOR - Výcviková platforma pro zdravotnické operační středisko

Simulátor činnosti dispečerů zdravotnických operačních středisek.

Proč jsem se pustil do vývoje produktu?

Simulátor OPERÁTOR vznikl na základě diskusí s odborníky z oblasti operačního řízení, kteří chtěli simulátor pro výcvik operátorů zdravotnických operačních středisek (ZOS). Stávající výcvik operátorů ZOS probíhá pomocí teoretického vzdělávání a nácvikem v reálném provozu. Mezistupeň ve vzdělávání chybí. Rozhodli jsme se tento mezistupeň vyplnit. Vznikla tak webová aplikace umožňující simulaci činnosti dispečerů ZOS, jejichž úkolem je zajistit pomoc občanům včasným vysláním sanitky se zdravotníkem/lékařem.

Jaké problémy svým zákazníkům řeší?

OPERÁTOR nabízí opakovatelné a měřitelné testování v rámci realizovaného tréninku, a to od stavu běžného provozu, až po krizové stavy či hromadná neštěstí, která lze v praxi velmi obtížně trénovat.

OPERÁTOR nabízí realizaci scénářů na míru zákazníka, které řeší problémy jako:

  • zkrácení doby adaptace nových zaměstnanců,
  • výcvik standardních postupů,
  • výcvik postupů řešení mimořádných a kritických událostí,
  • nábor nových zaměstnanců,
  • vzdělávání studentů.

Fáze vývoje produktu

Jsme ve fázi ukončeného vývoje simulátoru Operátor a současné nabídky Operátora zákazníkům. 

Způsob komercializace

Nabízíme prodej či pronájem simulátoru OPERÁTOR. Nabízíme podporu expertního týmu při školení dispečerů. Nabízíme službu i licenci. Nabízíme simulátor OPERÁTOR do Univerzit i krajských ZZS.

Technická specifikace

OPERÁTOR je simulátorem činností dispečerů zdravotnických operačních středisek. Vznikl na základě best practices pracovních postupů dispečerů ZOS. OPERÁTOR je webovou aplikací s možností telefonie a tvorby scénářů výcviku na míru, a to od stavu běžného provozu, až po krizové stavy či hromadná neštěstí. V okně událostí se zobrazují čekané, řešené, archivované, stornované a předané události se standardními  parametry jako je čas, jméno pacienta, naléhavost, adresa, požadavek na výjezdovou skupinu či volací znak přiřazené výjezdové skupiny k dané události. V okně posádky jsou volitelně řazeny základny a jejich výjezdové skupiny. Okno mapa zobrazuje klíčové informace o událostech a výjezdových skupinách v terénu. Další okna aplikace OPERÁTOR slouží k obsluze a nastavení scénáře. K dispozici je česká a anglická verze. Nedílnou součástí je hodnocení testované osoby. Telefonie zajišťuje simulaci komunikace s posádkami, nemocnicemi, či jinými složkami IZS za pomocí zkušených lektorů a figurantů. Pro přístup do aplikace OPERÁTOR je požadován počítač, ideálně dva monitory a přístup na Internet.

Máte o tuto technologii zájem?

V případě zájmu o naše technologie, produkty a služby kontaktujte telefonicky nebo e-mailem koordinátora pro transfer technologií:

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk