Tel4Rain

Měření srážek s vysokým rozlišením pomocí telekomunikačních mikrovlnných spojů.

Proč jsem se pustil do vývoje produktu?

Primárním stimulem pro vývoj Tel4Rain byl základní výzkum interakce dešťových kapek s elektromagnetickým vlněním po délce radiových spojů pro hydrometeorologické účely, kdy z útlumu signálu lze odvodit srážkovou intenzitu či výpar. Telekomunikační sítě mobilních operátorů zahrnují tisíce takových spojů, které se dají využít jako srážkové sensory se sběrem a přenosem dat v reálném čase z území celé České republiky nebo jiného státu.

Jaké problémy svým zákazníkům řeší?

Řešíme tak obecně špatnou dostupnost meteorologických dat včetně jejich vizuálního zobrazení v čase a prostoru a to jak pro odborné subjekty, tak i pro laickou veřejnost.

Tel4Rain je inovativní aplikace, která využívá komerční mikrovlnné spoje mobilních telekomunikačních sítí k měření dešťových srážek jako doplnění konvenčních způsobů měření.

Komerční mikrovlnné spoje reprezentují prominentní příklad senzorů, které jsou primárně využívány pro jiné účely a mají široké kontinentální pokrytí. Komerční mikrovlnné spoje jsou rádiová spojení z bodu do bodu, která operují na frekvencích, při kterých je rádiový signál výrazně utlumen dešťovými kapkami. Útlum signálu je silně závislý na intenzitě deště podél dráhy mikrovlnného spoje. Tento efekt útlumu činí z mikrovlnných spojů potenciálně velice přesné dešťové senzory.

 

Fáze vývoje produktu

Hotové jsou softwarové a databázové aplikace:

  • Tel4Rain Data Collector – aplikace pro sběr dat
  • Tel4Rain Data Processing – aplikace pro zpracování a vyhodnocení dat
  • Tel4Rain FrontEnd – aplikace pro přístup k backendovým datům

ČVUT může měření nabízet i jako službu:

  • Nasazení a provoz aplikace, sběr a processing dat, přístup k datům.

Způsob komercializace

Hledáme licenčního partnera.

Technická specifikace

Aplikace Tel4Rain se skládá z několika základních modulů. „Tel4Rain Data Collector“ je databázová aplikace pro sběr dat v interní dohledové síti mobilního operátora, která dotazuje a shromažďuje data o vysílané a přijímané úrovni signálu (TRSL) z jednotlivých zařízení pomocí protokolu SNMP. „Tel4Rain Interface“ zajištuje zabezpečný přenos dat z dohledové sítě do internetu. „Tel4Rain Data processing“ je výpočetní modul, který data integruje na základní časový krok 1 minuta, pomocí odvozených algoritmů převádí data o útlumu na srážkovou intenzitu a plošně interpoluje data do rastru 1x1 km2. Veškerá data jsou ukládána do „Tel4Rain Past Data Storage“. Frontend aplikace je webový klient v Java scriptu, který uživateli umožňuje dotazovat a zobrazovat různé typy zpracovaných dat v čase a prostoru. Webový klient dále využívá externí knihovny Highcharts a Leaflet.

Máte o tuto technologii zájem?

V případě zájmu o naše technologie, produkty a služby kontaktujte telefonicky nebo e-mailem koordinátora pro transfer technologií:

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk