Rehabilitační pomůcka MyoGraf

Přenosný elektromyograf pro bezkontaktní měření svalové aktivity pacientů. MyoGraf je rehabilitační pomůcka pro identifikaci mikropohybů či pohybů svalů.

Proč jsem se pustil do vývoje produktu?

Motivací pro vývoj produktu byla prvotní technická myšlenka vzešlá z jiného projektu a její následná aplikace pro pomoc při řešení personální nedostatečnosti kvalifikovaných zaměstnanců v rehabilitačním procesu. Jeden rehabilitační pracovník se bude moci starat o více pacientů současně, což umožní zvýšit efektivitu rehabilitací, kde bývá poměr 1:1 (pacient : rehabilitační pracovník).

MyoGraf je příležitostí pro zlepšení kvality péče, kterou často snižuje nízká motivace pacientů ke cvičení, opožděný začátek procesu rehabilitace a potřeba prezentace výsledků kvality péče.

Jaké problémy svým zákazníkům řeší?

MyoGraf je rehabilitační pomůcka pro identifikaci mikropohybů či pohybů svalů. Položením potřebné partie těla, například ruky na podložku, lze v klidové poloze přiblížit MyoGraf k ruce a rehabilitovat. Pomocí mobilní aplikace v OS Android lze sledovat, zda k mikropohybům či pohybům dochází a s jakou intenzitou.

Podívejte se na 18sekundové video, jak MyoGraf funguje: https://youtu.be/RdCvW76PSBQ.

Potenciálem pro zlepšení kvality péče je i zvýšení motivace pacientů ke cvičení. Pacienti získají okamžitou zpětnou vazbu o pokrocích v rehabilitaci a umožní mu pokračování v rámci ambulantní péče.

Z každého cvičení může být uložen záznam. Pacienti tak mohou cvičit i mimo rehabilitační pracoviště a rehabilitační pracovník může se záznamem pracovat vzdáleně. Záznam z cvičení lze využít i jako prezentace výsledků kvality poskytované péče rehabilitačním pracovištěm.

Fáze vývoje produktu

MyoGraf je připraven ve fázi funkčního prototypu týmem výzkumníků z Fakulty elektrotechnické na Českém vysokém učení technickém v Praze.

Způsob komercializace

Jsme připraveni nabídnout prodej licence obchodnímu partnerovi z oblasti výroby či distribuce a servisu lékařských zařízení a rehabilitačních pomůcek.

V kusovém množství je možný i pronájem systému s podporou při školení.

Technická specifikace

Radar MyoGraf je umístěn v buď v těsné blízkosti svalové partie, obdobně jako hodinky, či fitness náramky, nebo je umístěn nad místem monitorování (např. na stojánku). Mikropohyby či pohyby svalů jsou měřeny pomocí radarové techniky za využití Dopplerova jevu. Změřený signál je zpracováván, kalibrován a výsledek je zobrazen graficky pro účely monitoringu svalové aktivity např. v mobilní aplikaci uživatele.

Máte o tuto technologii zájem?

V případě zájmu o naše technologie, produkty a služby kontaktujte telefonicky nebo e-mailem koordinátora pro transfer technologií:

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk