Smluvní výzkum

Fakulta elektrotechnická dlouhodobě spolupracuje na celé řadě výzkumných a inovačních projektů, vznikajících na objednávku průmyslových partnerů a různých institucí z celého světa.

Projektové a výzkumné aktivity jsou úzce vázány na studijní programy a výzkumné týmy jednotlivých kateder. Fakulta poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a počítačového inženýrství.

Absolventi bez problémů nalézají atraktivní pracovní místa ve firmách, výzkumných institucích a na univerzitách v Česku i v zahraničí. Pro upevnění pozice fakulty jako vedoucího vědeckého a pedagogického pracoviště a posílení spolupráce mezi akademickou půdou a praxí nabízí fakulta svým partnerům spolupráci především v oblastech:

 • zlepšení připravenosti studentů pro praktický život (propojení výuky s praxí - komerční sférou)
 • zvýšení prestiže firmy (propagace firemní značky se značkou ČVUT)
 • zajištění možnosti spolupráce v oblasti výzkumu a realizaci společných projektů
 • uplatnění absolventů FEL na trhu práce a zajištění kvalitních absolventů partnerům fakulty
 • zajištění finančních prostředků na produkty pro studenty
 • zajištění finančních prostředků pro aktivity zaměřené na studenty středních škol

Partneři projektových a výzkumných aktivit

 • 2N TELEKOMUNIKACE
 • ABB
 • Adobe
 • Cadence
 • Celestica
 • Cisco
 • Computer Associates
 • CRRC
 • ČEPS
 • ČEZ (Czech Energy Company)
 • DENSO Automotive
 • E.ON
 • European Space Agency (ESA)
 • Honeywell
 • IBM
 • Microsoft
 • NVIDIA corporation
 • O2 Česká republika (Czech Republic)
 • Preciosa
 • Procter & Gamble
 • Profinit EU
 • Red Hat Česká republika (Czech republic)
 • Rockwell Automation
 • Rohde & Schwarz
 • Samsung
 • Seznam.cz
 • Schneider Electric
 • Siemens AG
 • Škoda AUTO
 • Texas Instruments
 • T-Mobile Česká republika (Czech Republic)
 • Toyota
 • TTC TELEKOMUNIKACE
 • Valeo
 • Volkswagen

Kontakty

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk