Sponzorství

Fakulta děkuje všem dárcům, kteří svými dary pomohli k rozvoji výuky a vědy. Nemenší dík patří partnerům v oblasti propagace.

Vzory darovacích smluv

Aktuální sponzoři

ZF Engineering Plzeň s.r.o. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
VM ENGINEERING s.r.o. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
Toyota Motor Manufacturing Czech Republic s.r.o. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
Vector Austria GmbH Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
DUKANE IAS s.r.o. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
AWAC s.r.o. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
Pražská energetika a.s. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
Valeo Autoklimatizace k.s. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
Škoda Auto a.s. Sponzorská podpora Robosoutěže
LOCKE&HOBBES a.s. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
Porsche Engineering Services s.r.o. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
Grant Thornton Czech Republic a.s. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
ABB s.r.o. věcný dar -frekvenční měnič
Adobe Systems, Inc finanční dar na výzkumné aktivity
Amazon.com Services LLC Amazon Research Awards
Applifting s.r.o. finanční dar na zajištění cen a reklamních triček pro "ROBOSOUTĚŽ 2019"
AVEKO Servomotory, s.r.o. finanční dar na podporu týmu eForce FEE Prague Formula ČVUT
Blindspot Solutions s.r.o. finanční dar na organizační zajištění konference GameSec 2021
BTL Medical Technologies s.r.o. finanční dar na nákup 10 setů stavebnic LEGO EV3*
CFA ISEP Enterprises finanční dar pro studenty na ČVUT v Praze pro zimní a letní semestr 2020/2021 a na spolupráci s francouzskými institucemi
Continental Automotive Czech Republic s.r.o. finanční dar na podporu projektu eForce FEE Formula Prague
ČEPS, a.s. finanční dar na modernizaci laboratoře
E.ON Česká republika, s. r. o. finanční dar na podporu studijním pobytům a výzkumu v elektroenergetice a rozvoj laboratoří katedry elektroenergetiky
Elektroline a.s. finanční dar na na ocenění práce na komunikaci po sběrnici CAN na procesoru i.MX RT.
Facebook,Inc. finanční dar na projekt Efficient large-scale retrieval-based pose estimation
Garrett Motion Czech Republic s.r.o. finanční dar na podporu spolupráce s automobilovým průmyslem
Google Ireland, LTd. Gordon House finanční dar na podporu výzkumu na akademické půdě
GRM Systems s.r.o. věcný dar materiál na podporu týmu eForce Prague Formula ČVUT
OMNITRON s.r.o. finanční dar na podporu projektu eForce FEE Formula Prague
Philips Česká republika s.r.o. finanční dar na poskytnutí účelového stipendia vítězovi Akce k návštěvě zákaznického centra Philips v Holandsku
Prusa Research a.s. věcné dary - tiskárny a materiál
Qminers, s.r.o. Podpora soutěže Qminers PL v Hackathon
SICK spol. s r.o. finanční dar na zajištění cen a reklamních triček pro studenty účastnící se robotické soutěže Robosoutěž
Solarize Energy Solutions GmbH finanční dary na podporu 10 projektů a na cenu pro studenty
The MathWorks, Inc. finanční dar na podporu Robosoutěže 2021
TTC MARCONI s. r. o. finanční dar na podporu akce FEL_Camp 2021 a vzdělávacích aktivit Mistrovství v Linuxu

Tento soupis je aktualizován s cca roční periodicitou za předešlý rok.

Kontakty

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk