Sponzorství

Fakulta děkuje všem dárcům, kteří svými dary pomohli k rozvoji výuky a vědy. Nemenší dík patří partnerům v oblasti propagace.

Vzory darovacích smluv

Aktuální sponzoři

SKF CZ, a.s. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
ŠKODA AUTO a.s. Sponzorská podpora Robosoutěže
Pražská energetika, a.s. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
IBM Česká republika, spol. s.r.o. Sponzorská podpora - partner vzdělávacího programu CZM
ŠKODA AUTO a.s. Sponzorská podpora soutěže Elektrotechnická olympiáda 2023
Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, s.r.o. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
ŠKODA AUTO a.s. Sponzorská podpora projektu Lab Kyberbezpečnost
ZF Engineering Plzeň s.r.o. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
Raiffeisenbank a.s. Sponzorská podpora soutěže ITSpy 2023
Qminers, s.r.o. Sponzorská podpora akce 1. Fakultní elektrovalčík
Ferona, a.s. Sponzorská podpora akce 1. Fakultní elektrovalčík
ČEPS, a.s. finanční dar na prospěchová stipendia
ČEPS, a.s. finanční dar na pořízení nového vybavení do laboratoře elektrotechnických systémů, exkurze studentů a publicitu technických oborů
BTL Medical Technologies s.r.o. věcný dar - laboratorní přístroje s příslušenstvím pro elektronickou laboratoř
BTL Medical Technologies s.r.o. věcný dar - přístrojové vybavení elektronické laboratoře
BTL Medical Technologies s.r.o. věcný dar - zdravotnické přístroje jako učební pomůcky
Huawei Technologies (Czech) s.r.o. finanční dar na nákup zařízení pro systém PV+ESS v US Temešvár
Decci servis s.r.o. věcný dar - panely Phono Solar
E.ON Energie, a.s. finanční dar na podporu studijním pobytům RUPEC, podporu výzkumu v elektroenergetice a rozvoj laboratoří katedry elektroenergetiky
ŠKODA AUTO a.s. finanční dar na podporu projektu Recyklace lithium-iontových baterií z elektromobilů: odpadní voda
ŠKODA AUTO a.s. finanční dar na podporu projektu Konstrukce, design a bateriový management pro malé bateriové moduly
ŠKODA AUTO a.s. finanční dar na podporu projektu Rychlá impedanční diagnostika lithium-iontových baterií
ŠKODA AUTO a.s. finanční dar na podporu projektu Stanovení životnosti baterie elektromobilů pomocí strojového učení
Entry Engineering s.r.o. finanční dar na podporu týmu eForce FEE Prague Formula ČVUT
ŠKODA AUTO a.s. finanční dar na podporu projektu Laboratoř optické kontroly
ŠKODA AUTO a.s. finanční dar na podporu týmu eForce FEE Prague Formula ČVUT
ŠKODA AUTO a.s. finanční dar na podporu týmu eForce FEE Prague Formula ČVUT
AdvaMat s.r.o. věcný dar - průmyslová sušička dílů a vzorků, naprašovací targety
Faurecia Emissions Control Technologies, Mladá Boleslav, s.r.o. finanční dar na podporu týmu eForce FEE Prague Formula ČVUT
Qminers, s.r.o. finanční dar na financování čestné organizace UPE při ČVUT v Praze
ŠKODA AUTO a.s. finanční dar na podporu Rozšíření laboratoře pro výuku kybernetické bezpečnosti
BTL Medical Technologies s.r.o. finanční dar na podporu výuky
Balluff CZ s.r.o. věcný dar - vzorky senzorů Balluff
Digiteq Automotive s.r.o. finanční dar na podporu týmu eForce FEE Prague Formula ČVUT
AdvaMat s.r.o. finanční dar za účelem stipendií pro studenty doktorského studia Skupiny pokročilých materiálů na Katedře řídící techniky
BTL Medical Technologies s.r.o. věcný dar - elektronické moduly, elektronický materiál a ruční nářadí
OMNITRON s.r.o. finanční a věcný dar na podporu týmu eForce FEE Prague Formula ČVUT
Garrett Motion Czech Republic s.r.o. finanční dar na podporu týmu eForce FEE Prague Formula ČVUT
TTC MARCONI s. r. o. finanční dar na podporu akce FEL_Camp 2023
ARDON SAFETY s.r.o. věcný dar - týmové oblečení, za účelem podpory týmu eForce FEE Prague Formula ČVUT
ABB s.r.o. věcný dar - motory
Pražská energetika, a.s. finanční dar na podporu výzkumu v elektroenergetice a rozvoj laboratoří katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Pražská energetika, a.s. finanční dar na podporu výzkumu v elektroenergetice a rozvoj laboratoří katedry elektroenergetiky
STICHTING NLNET finanční dar na podporu "Threat intelligence sharing" Project
Nadace ČEZ finanční dar na ples FEL
ISEP finanční dar "for hosting and organizing semester school for 40 ISEP students at the CTU in Prague"
BTL Medical Development a.s. finanční dar na podporu studentského projektu
Applifting s.r.o. finanční dar na podporu Robosoutěže 2023
BTL Medical Technologies s.r.o. věcný dar - materiál pro výrobu autonomních robotů
VM ENGINEERING s.r.o. finanční dar na podporu týmu eForce FEE Prague Formula ČVUT
GRM Systems s.r.o. věcný dar - materiál za účelem podpory týmu eForce FEE Prague Formula ČVUT
BTL Medical Technologies s.r.o. věcný dar - přípravky a spotřební materiál pro elektronickou laboratoř
TTC ALFA, s.r.o. finanční dar na koupi stanu na akci FEL_Camp
FANUC Czech s.r.o. finanční dar na výchovnou a vzdělávací činnost studentů - Robosoutěž 2023
BTL Medical Technologies s.r.o. finanční dar na stipendia pro studenty FEL
IBG Česko s.r.o. finanční dar na podporu akcí "Battery course" a "ČVUT Battery Day"
GRM Systems s.r.o. věcný dar - materiál za účelem podpory týmu eForce FEE Prague Formula ČVUT
ŠKODA AUTO a.s. věcný dar - nehomologovaný vůz Škoda ENYAQ RS
SICK spol. s r.o. finanční dar na výchovnou a vzdělávací činnost studentů - ROBOSOUTĚŽ
ISEP finanční dar "for hosting and organizing semester school for 13 ISEP students at the CTU in Prague"
MEDIPRAX CB s.r.o. finanční dar na podporu studentského projektu Exkurse na RWTH Aachen a veletrh Medica 2023 v Düsseldorfu
L I N E T spol. s r.o. finanční dar na podporu studentského projektu Exkurse na RWTH Aachen a veletrh Medica 2023 v Düsseldorfu
Strand, společnost s ručením omezeným finanční dar na výchovnou a vzdělávací činnost studentů - ROBOSOUTĚŽ
Asociace pro elektromobilitu České republiky, z.s. věcný dar - fotovoltaické moduly
Český národní komitét IMEKO finanční dar na úhradu části nákladů na účast Ing. Svatoše na konferenci
Český národní komitét IMEKO finanční dar na úhradu části nákladů na účast prof. Holuba na konferenci
GWL Group a.s. věcný dar - baterie k zajištění testů a rozborů vlastností a funkčnosti testovacího zařízení EIS
Taures, a.s. věcný dar- spotřební elektronika a kancelářské potřeby na podporu konference POSTER 2023
Ing. Tomáš Podivínský finanční dar na udělení ceny při konferenci POSTER 2023
ŠKODA AUTO a.s. věcný dar - vyřazená baterie FIAT e500
AVL SCHRICK GmbH věcný dar - podpora Formula Student Electric SAE
The MathWorks, Inc. finanční dar na podporu Robosoutěže 2023
Niantic, Inc. finanční dar na podporu výzkumu
Meta Platforms Technologies, LLC finanční dar na podporu výzkumu
Garrett Motion Czech Republic s.r.o. finanční dar na podporu ČVUT Battery Day 2023 a bateriového kurzu, podporu v oblasti automotive
Summit 3PL věcný dar - 5 desek plošných spojů
Hexagon Manufacturing Intelligence GmbH věcný dar - licence software

Tento soupis je aktualizován s cca roční periodicitou za předešlý rok.

Rok 2022

Adobe Systems, Inc finanční dar na výzkumné aktivity
Applifting s.r.o. finanční dar na výchovnou a vzdělávací činnost studentů - ROBOSOUTĚŽ
AutoDraft ČR s.r.o. finanční dar na podporu projektu eForce FEE Prague Formula ČVUT
BOCHEMIE a.s. finanční dar na podporu výzkumu
BTL Medical Technologies s.r.o. finanční dar na stipendia pro studenty
CFA ISEP Enterprises finanční dar "for hosting and organizing semester school for 40 ISEP students at the CTU"
Continental Automotive Czech Republic s.r.o. finanční dar na podporu týmu eForce FEE Prague Formula ČVUT
ČEPS, a.s. finanční dar na odbornou exkurzi po energetických dílech ČR
Český národní komitét IMEKO finanční dar na úhradu části nákladů na účast Ing. Svatoše na konferenci Joint IMEKO TC1-TC7-TC13-TC18 Symposium 2022
Český národní komitét IMEKO finanční dar na úhradu části nákladů na účast prof. Holuba na konferenci 25th IMEKO TC4 International Symposium
Český národní komitét IMEKO finanční dar na úhradu části nákladů na účast Ing. Svatoše na konferenci 25th IMEKO TC4 International Symposium
E.ON Česká republika, s. r. o. finanční dar na podporu studijním pobytům, výzkumu v elektroenergetice a rozvoj laboratoří katedry elektroenergetiky
Entry Engineering s.r.o. finanční dar na podporu týmu eForce FEE Prague Formula ČVUT
FANUC Czech s.r.o. finanční dar na výchovnou a vzdělávací činnost studentů - Robosoutěž
Garrett Motion Czech Republic s.r.o. finanční dar na podporu spolupráce s automobilovým průmyslem
Google Ireland, Ltd. finanční dar na podporu výzkumu na akademické půdě
OMNITRON s.r.o. finanční dar na podporu týmu eForce FEE Prague Formula ČVUT
Optimwise, s.r.o. finanční dar na podporu diplomových a jiných studentských prací, exkurzí a odborné přípravy studentů
Podivínský Tomáš, Ing. finanční dar na podporu odborné čínnosti - studentské konference POSTER 2022
Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r.o. finanční dar na organizaci konference "Setkání kateder elektrotechnologie"
SICK spol. s r.o. finanční dar na výchovnou a vzdělávací činnost studentů - ROBOSOUTĚŽ
Siemens, s.r.o. finanční dar - modernizace laboratoře elektrických pohonů a automatizace
STICHTING NLNET finanční dar - "AI-VPN " Project
Strand, společnost s ručením omezeným finanční dar na výchovnou a vzdělávací činnost studentů - ROBOSOUTĚŽ
ŠKODA AUTO a.s. finanční dar na podporu projektu Kinetický model baterie pro přesnější odhadování stavu nabití Lithium-iontových baterií
ŠKODA AUTO a.s. finanční dar na podporu projektu Sekundární využití bateriových modulů z elektrických vozidel
ŠKODA AUTO a.s. finanční dar na podporu projektu Studie vlivu podmínek skladování Lithium-iontových baterií na jejich parametry
ŠKODA AUTO a.s. finanční dar na podporu projektu Battery Thermal Management
ŠKODA AUTO a.s. finanční dar na podporu projektu "Intelligent Car" do vozu ŠKODA ENYAQ iV
ŠKODA AUTO a.s. finanční dar na podporu projektu Virtuální realita pro kybernetickou bezpečnost
ŠKODA AUTO a.s. finanční dar na podporu projektu Podpora soutěžních aktivit pro studenty IT
ŠKODA AUTO a.s. finanční dar na podporu projektu eForce FEE Prague Formula ČVUT
ŠKODA AUTO a.s. finanční dar na podporu projektu eForce Driverless
ŠKODA AUTO a.s. finanční dar na podporu projektu Softwarové optimalizace jízdního simulátoru v systému VRUT
ŠKODA AUTO a.s. finanční dar na podporu projektu Pracovní stanice pro optimalizaci jízdního simulátoru v systému VRUT
ŠKODA AUTO a.s. finanční dar na podporu projektu Podpora rozvoje vědeckých aktivit a výuky elektromobility, vybavení laboratoří
The MathWorks, Inc. finanční dar - Robosoutěž 2022
TTC MARCONI s. r. o. finanční dar na podporu akce FEL_Camp 2022
ARDON SAFETY s.r.o. věcný dar - týmové oblečení na podporu týmu eForce FEE Prague Formula ČVUT
ARDON SAFETY s.r.o. věcný dar - týmové oblečení na podporu týmu eForce FEE Prague Formula ČVUT
BTL Medical Technologies s.r.o. věcný dar - materiál a laboratorní vybavení
BTL Medical Technologies s.r.o. věcný dar - materiál a laboratorní vybavení
Entry Engineering s.r.o. věcný dar - zapůjčení vozu a trénink pilotů na podporu týmu eForce FEE Prague Formula ČVUT
FOMEI s.r.o. věcný dar - studiové vybavení
GRM Systems s.r.o. věcný dar - materiál na podporu týmu eForce FEE Prague Formula ČVUT
Prusa Research a.s. věcný dar - 3D tiskárna a tiskový materiál
Siemens, s.r.o. věcný dar - asynchronní motor
ŠKODA AUTO a.s. věcný dar - baterie
ŠKODA AUTO a.s. věcný dar - bateriové moduly
ŠKODA AUTO a.s. věcný dar - bateriové moduly a baterie
AWAC, spol. s r.o.. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
ENERGON Dobříš, s.r.o.. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
FIT EURAZIO s.r.o.. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
Garrett Motion Czech Republic s.r.o.. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
Lenovo Technology B.V.. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
LOCKE&HOBBES, a.s.. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
Porsche Engineering Services s.r.o.. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
Pražská energetika, a.s.. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk. Podpora vzdělávacích aktivit
SKF CZ, a.s.. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
Stanislav Martínek. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
ŠKODA AUTO a.s.. Sponzorská podpora Robosoutěže
ŠKODA AUTO a.s.. Sponzorská podpora soutěže Elektrotechnická olympiáda 2022
Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, s.r.o.. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
Valeo Autoklimatizace k.s.. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
VM ENGINEERING s.r.o. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula

Rok 2021

ZF Engineering Plzeň s.r.o. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
VM ENGINEERING s.r.o. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
Toyota Motor Manufacturing Czech Republic s.r.o. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
Vector Austria GmbH Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
DUKANE IAS s.r.o. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
AWAC s.r.o. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
Pražská energetika a.s. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
Valeo Autoklimatizace k.s. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
Škoda Auto a.s. Sponzorská podpora Robosoutěže
LOCKE&HOBBES a.s. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
Porsche Engineering Services s.r.o. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
Grant Thornton Czech Republic a.s. Sponzorská podpora týmu eForce FEE Prague Formula
ABB s.r.o. věcný dar -frekvenční měnič
Adobe Systems, Inc finanční dar na výzkumné aktivity
Amazon.com Services LLC Amazon Research Awards
Applifting s.r.o. finanční dar na zajištění cen a reklamních triček pro "ROBOSOUTĚŽ 2019"
AVEKO Servomotory, s.r.o. finanční dar na podporu týmu eForce FEE Prague Formula ČVUT
Blindspot Solutions s.r.o. finanční dar na organizační zajištění konference GameSec 2021
BTL Medical Technologies s.r.o. finanční dar na nákup 10 setů stavebnic LEGO EV3*
CFA ISEP Enterprises finanční dar pro studenty na ČVUT v Praze pro zimní a letní semestr 2020/2021 a na spolupráci s francouzskými institucemi
Continental Automotive Czech Republic s.r.o. finanční dar na podporu projektu eForce FEE Formula Prague
ČEPS, a.s. finanční dar na modernizaci laboratoře
E.ON Česká republika, s. r. o. finanční dar na podporu studijním pobytům a výzkumu v elektroenergetice a rozvoj laboratoří katedry elektroenergetiky
Elektroline a.s. finanční dar na na ocenění práce na komunikaci po sběrnici CAN na procesoru i.MX RT.
Facebook,Inc. finanční dar na projekt Efficient large-scale retrieval-based pose estimation
Garrett Motion Czech Republic s.r.o. finanční dar na podporu spolupráce s automobilovým průmyslem
Google Ireland, LTd. Gordon House finanční dar na podporu výzkumu na akademické půdě
GRM Systems s.r.o. věcný dar materiál na podporu týmu eForce Prague Formula ČVUT
OMNITRON s.r.o. finanční dar na podporu projektu eForce FEE Formula Prague
Philips Česká republika s.r.o. finanční dar na poskytnutí účelového stipendia vítězovi Akce k návštěvě zákaznického centra Philips v Holandsku
Prusa Research a.s. věcné dary - tiskárny a materiál
Qminers, s.r.o. Podpora soutěže Qminers PL v Hackathon
SICK spol. s r.o. finanční dar na zajištění cen a reklamních triček pro studenty účastnící se robotické soutěže Robosoutěž
Solarize Energy Solutions GmbH finanční dary na podporu 10 projektů a na cenu pro studenty
The MathWorks, Inc. finanční dar na podporu Robosoutěže 2021
TTC MARCONI s. r. o. finanční dar na podporu akce FEL_Camp 2021 a vzdělávacích aktivit Mistrovství v Linuxu

Kontakty

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk