Pokyny pro platbu předmětů zapisovaných v rámci celoživotního vzdělávání

Povinné položky:

  • Jméno a příjmení
  • Email
  • Množství - počet kreditů určí celkovou částku, která má být zaslána na účet fakulty
  • Variabilní symbol – číslo smlouvy, které žadatel uzavřel s FEL - nutná položka pro identifikaci platby

Po zmáčknutí tlačítka Přejít k platbě dojde k přesměrování na Platební brána 3D Secure:

Po zaplacení bude plátci na jím vyplněný email zasláno potvrzení o zaplacení s textem:

Číslo objednávky: xxxxx
Celková částka: 3 250.0 Kč
Vážený zákazníku, potvrzujeme přijetí platby za kurz celoživotního vzdělávání. xxxxx (vs:792xx)
Děkujeme za využití on-line platby ČVUT.

Plátce pak přepošle email na adresu CZV@fel.cvut.cz a na základě obdržené informace studijní oddělení studentovi potvrdí rezervaci předmětů v rozvrhu. Rezervace předmětů trvá pouze do druhého dne. Pokud zájemce o CŽV nezaplatí, případně nepotvrdí emailem studijnímu oddělení platbu, bude jeho rezervace zrušena.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk