Studijní plán

Otevřená informatika - Softwarové systémy

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk