Studijní plán

Communications, Multimedia and Electronics - Networks of Electronic Communication

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk