Studijní plán

Kybernetika a robotika - Systémy a řízení 2016

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk