Studijní plán

Otevřená informatika - Počítačové inženýrství 2016

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk