Studijní plán

Cybernetics and Robotics - Air and Space Systems

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk