Studijní plán

Cybernetics and Robotics - Aerospace Systems

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk