Studijní plán

Communications, Multimedia and Electronics - Communications and Electronics

1. semestr

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk