Studijní plán

Communications, Multimedia and Electronics - Wireless Communication

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk