Studijní plán

Open Electronic Systems - RF and DSP Enginnering

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk