Studijní plán

Electronics and Communications - Communication Systems and Networks

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk