Studijní plán

Open Informatics - Human-Computer Interaction

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk