Studijní plán

Otevřená informatika - Software 2016

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk