Studijní plán

Elektronika a komunikace - Audiovizuální technika a zpracování signálů

2. semestr

3. semestr

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk