Studijní plán

Elektronika a komunikace - Technologie internetu věcí

2. semestr

3. semestr

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk