Studijní plán

Elektronika a komunikace - Technologie internetu věcí

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk