Studijní plán

Elektronika a komunikace - Technologie internetu věcí

3. semestr

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk