Studijní plán

Elektronika a komunikace - Komunikační sítě a internet

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk