Studijní plán

Electronics and Communications - Audiovisual Technology and Signal Processing

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk