Studijní plán

Electronics and Communications - Technology of the Internet of Things

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk