Studijní plán

Electronics and Communications - Communication Networks and Internet

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk