Studijní plán

Elektrotechnika, energetika a management - Elektrické pohony

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk