Studijní plán

Softwarové inženýrství a technologie - Enterprise systémy

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk