Studijní plán

Softwarové inženýrství a technologie - Enterprise systémy

4. semestr

5. semestr

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk