Studijní plán

Softwarové inženýrství a technologie - Business informatics

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk