Studijní plán

Elektronika a komunikace

V prvním roce studia společně budujeme základy pro další studium. Středoškoláci z gymnázií si rozšíří povědomí o elektrotechnice a programování a průmyslováci zas znalosti matematiky. Pomůžeme ti osvojit si teoretické znalosti i praktické dovednosti na kterých můžeme společně dále stavět. 

Ve druhém ročníku se již věnujeme zejména elektrotechnice. Vyzkoušíš si vše – od návrhu obvodu přes jeho realizaci a programování, až po výsledné měření a zpracování dat. Podle toho, co tě nejvíce baví, si ve druháku můžeš vybírat volitelné předměty a domluvit si téma bakalářské práce.

Třetí ročník je zejména o odborných předmětech a práci na bakalářské práci. V posledním roce studia bakalářského programu si pak můžeš podat přihlášku na navazující magisterský program a dále se rozvíjet v tom, co tě baví.

Doporučený průchod studijním plánem programu EK najdeš prostřednictvím tohoto odkazu. Podle něj si můžeš v jednotlivých semestrech zapsat předměty tak, abys splnil podmínky studia a získal doporučený počet kreditů.

5. semestr

6. semestr

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk