Žurnalistika s umělou inteligencí

Jak vypadá budoucnost žurnalistiky při zavedení umělé inteligence? Automatické generování zpráv, ověřování faktů, vyhledávání článků potvrzujících či vyvracejících tvrzení. Tyto a další témata zkoumají naši výzkumníci v novém TAČR projektu „Proměna etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé inteligence“ společně s Karlovou univerzitou (jako hlavní řešitel zastoupená Václavem Moravcem), Západočeskou univerzitou v Plzni a řadou aplikačních partnerů jako ČTK, Česká televize a s aplikačním využitím u dalších partnerů jako Newton Media.

Více informací

Výzkumné skupiny

Centrum umělé inteligence (AIC)

Výzkumné téma

Umělá inteligence

V týmu AIC se pod vedením prof. Michala Pěchoučka věnují základnímu i aplikovanému výzkumu umělé inteligence (AI). Mezi hlavní výzkumné oblasti patří robotika, kyberbezpečnost, teorie her, plánování, doprava, optimalizace a strojové učení. AIC úzce spolupracuje s firmami a s některými z nich založilo také společné výzkumné laboratoře.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk