Vzdálené sledování vitálních funkcí

Projekt se zabývá návrhem a realizací telemedicínského systému umožňujícího vzdálené monitorování vybraných životních parametrů jako jsou tepová frekvence, kyslíková saturace nebo dechová aktivita. Sledované parametry jsou snímány vlastním hardwarem. Naměřené signály jsou zpracovávány a dále přenášeny prostřednictvím bezdrátových technologií jako jsou Bluetooth, WiFi nebo GSM. Projekt zahrnuje jak návrh obvodových řešení, tak vlastní hardwarovou realizaci a návrh a implementaci potřebného softwarového vybavení.

Výzkumné skupiny

Biomedical Electronics Group

Výzkumná skupina se zabývá návrhem a realizací hardwaru pro biomedicínské aplikace a zpracováním biologických signálů zvláště v oblastech telemedicíny, vzdáleného monitoringu a asistivních technologií. Výzkum rozšiřuje možnosti podpory nemocných, zdravotně postižených a stárnoucích lidí a poskytuje jim možnost zůstat v jejich přirozeném prostředí namísto jejich institucionalizace. Experimenty se zaměřují na vývoj nových diagnostických metod uplatnitelných v širokém rozsahu každodenní péče.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk