Intelligent Primer Nurse

Projekt se zabývá návrhem a realizací zařízení pro vzdálené monitorování tepové frekvence a pohybové aktivity sledované osoby. Zařízení je něčím jako osobním bezdrátovým monitorem životních funkcí. Měřené signály jsou přenášeny do počítače prostřednictvím Bluetooth spojení. V zařízení jsou implementovány algoritmy umožňující aktivování alarmu v případě život ohrožujících událostí, jako jsou selhání srdeční činnosti nebo pád sledované osoby. Tento projekt byl oceněn jako vítězný projekt v mezinárodní soutěži OpenWorld Application Design Contest 2012.

Více informací

Výzkumné skupiny

Biomedical Electronics Group

Výzkumná skupina se zabývá návrhem a realizací hardwaru pro biomedicínské aplikace a zpracováním biologických signálů zvláště v oblastech telemedicíny, vzdáleného monitoringu a asistivních technologií. Výzkum rozšiřuje možnosti podpory nemocných, zdravotně postižených a stárnoucích lidí a poskytuje jim možnost zůstat v jejich přirozeném prostředí namísto jejich institucionalizace. Experimenty se zaměřují na vývoj nových diagnostických metod uplatnitelných v širokém rozsahu každodenní péče.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk