Virtual Prototyping of EM Systems

Fast and precise virtual prototyping of EM systems is a strong prerequisite for massive expansion of IoT devices and is one of the final goals of Industry 4.0. This project aims at the development of numerical tools capable to design and simulate wireless systems, to expand existing optimization routines, and to characterize the connectors and calibration kits.

This project has been supported by Technology Agency of the Czech Republic within the frame of project TH04010373, 2018-2021 ("Virtual Prototyping and Validation of Electromagnetic Systems").

Figure: Parametric sweep of a double cylindrical helix.

Výzkumné skupiny

Computational Electromagnetics (CEM)

Výzkumné téma

Elektromagnetické pole

Výzkumný tým CEM se zaměřuje na výzkum teorie elektromagnetického pole. Mezi aktuálně rozvíjená témata patří výzkum malých elektrických zářičů a rozptylovačů a jejich optimalizace. Členové skupiny se již řadu let zabývají také klasickou teorií antén a šířením pole v umělých kompozitních materiálech.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk