Computational Electromagnetics (CEM)

Výzkumný tým CEM se zaměřuje na výzkum teorie elektromagnetického pole. Mezi aktuálně rozvíjená témata patří výzkum malých elektrických zářičů a rozptylovačů a jejich optimalizace. Členové skupiny se již řadu let zabývají také klasickou teorií antén a šířením pole v umělých kompozitních materiálech. 

Čím se zabýváme

Výzkumná témata

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.