Lidé

Více informací o týmu naleznete na elmag.fel.cvut.cz/oblasti-vyzkumu/cem

Vedoucí skupiny

Člen výzkumné skupiny

Student

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.