Diagnostika fotovoltaických článků

  • LBIV (Light Beam Induced Voltage) - skenování vrstev PV článků pro zjištění defektů pomocí lokálního ozáření monochromatickým světlem o různé vlnové délce.
  • Měření VA charakteristik a parametrů PV článků za různých podmínek na profesionálním testeru článků PASAN IIb.
  • Vyhodnocování teplotních závislostí charakteristik PV článků (osvětlených i neosvětlených).
  • Měření střídavých parametrů PV článků.

Výzkumné skupiny

Fotovoltaika

Skupina se zabývá především diagnostikou fotovoltaických článků a modulů za využití standardních i nových metod. Dále se zaměřuje na optimalizaci PV systémů a možnostmi efektivního využití elektrochemických zdrojů ve stávajících i nových PV systémech. Při diagnostice fotovoltaických systémů se tým zabývá: - LBIV (Light Beam Induced Voltage) - skenování vrstev PV článků pro zjištění defektů pomocí lokálního ozáření monochromatickým světlem o různé vlnové délce. - Měření VA charakteristik a parametrů PV článků za různých podmínek na profesionálním testeru článků PASAN IIb. - Vyhodnocování teplotních závislostí charakteristik PV článků (osvětlených i neosvětlených). - Měření střídavých parametrů PV článků.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk