Fotovoltaika

Skupina se zabývá především diagnostikou fotovoltaických článků a modulů za využití standardních i nových metod. Dále se zaměřuje na optimalizaci PV systémů a možnostmi efektivního využití elektrochemických zdrojů ve stávajících i nových PV systémech. Při diagnostice fotovoltaických systémů se tým zabývá:
- LBIV (Light Beam Induced Voltage) - skenování vrstev PV článků pro zjištění defektů pomocí lokálního ozáření monochromatickým světlem o různé vlnové délce.
- Měření VA charakteristik a parametrů PV článků za různých podmínek na profesionálním testeru článků PASAN IIb.
- Vyhodnocování teplotních závislostí charakteristik PV článků (osvětlených i neosvětlených).
- Měření střídavých parametrů PV článků.

Čím se zabýváme

Výzkumná témata

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.