O skupině

K čemu to je

Diagnostika fotovoltaických systémů poskytuje informace o chování PV systémů v reálných i simulovaných podmínkách. Při pravidelné diagnostice je možné optimalizovat chod PV systému, elektrárny a zajistit tak jeho delší životnost i výtěžnost.

Oblast diagnostiky fotovoltaických článků přináší informace o vlivu konstrukce a technologie článků na výsledné charakteristiky a parametry. Získané informace tvoří zpětnou vazbu pro výrobce a přispívají ke zkvalitnění výroby fotovoltaických článků.

Oblast monitorování provozu fotovoltaického systému prohlubuje znalosti o chování PV systému v reálných podmínkách a přispívá k optimalizaci provozu.

Na čem konkrétně pracujeme

  • Vývoj diagnostických metod pro mezioperační kontrolu při výrobě fotovoltaických článků.
  • Vzájemné porovnání diagnostických metod.
  • Studium vlivu rekombinačních center na parametry fotovoltaických článků.
  • Měření homogenity rychlosti rekombinace v jednotlivých vrstvách PV článků.
  • Analýza teplotní závislosti jednotlivých parametrů PV článků.
  • Studium vlivu intenzity záření na parametry PV modulů.
  • Realizace simulovaného PV systému.
  • Zkvalitnění on-line monitorování provozu PV systému při začlenění meteorologických dat do souboru sledovaných parametrů.
  • Vyhodnocování vlivu provozních podmínek na výkon a účinnost PV systému.
  • Zobrazování provozních veličin demonstračního fotovoltaického systému on-line na Internetu.

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.