Vstupní zařízení pro lidi s motorickými postiženími

Lidé s omezenou motorikou mají problémy s použitím klasických zařízení jako jsou myš či klávesnice. Zabýváme se proto vývojem speciálních technik analýzy zvukového signálu a biosignálů, kterými řídíme emulátory klasických zařízení. Příkladem mohou být počítačové hry ovládané hlasem či zařízení pro psaní textu pomocí detekce svalové aktivity.

Výzkumné skupiny

Human-Computer Interaction Group

Interakce člověka s počítačem (human-computer interaction) je interdisciplinární obor, který se zabývá faktory, které ovlivňují kvalitu a efektivnost interakce uživatele s výpočetními systémy. Výzkumná skupina se zabývá problematikou srozumitelné prezentace informací uživateli i pohodlného vkládání dat pro celou řadu "netradičních" uživatelských skupin: Lidé v mobilním prostředí, starší lidé, zrakově postižení či lidé s problémy s jemnou motorikou v prstech.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk