Vývoj nových postupů v testování použitelnosti software

Software je shledán použitelným, je-li snadné naučit se ho používat, umožňuje-li efektivní práci a přináší-li svým uživatelům uspokojení. Testování použitelnosti je souhrnné označení pro řadu více či méně formálních metod, během kterých je uživatel pozorován při práci s testovaným zařízením. Během testu jsou pořizovány velké objemy dat, která je následně třeba zpracovat. Vyvíjíme proto nové metody pořizování dat, které celý proces zjednodušují.

Výzkumné skupiny

Human-Computer Interaction Group

Interakce člověka s počítačem (human-computer interaction) je interdisciplinární obor, který se zabývá faktory, které ovlivňují kvalitu a efektivnost interakce uživatele s výpočetními systémy. Výzkumná skupina se zabývá problematikou srozumitelné prezentace informací uživateli i pohodlného vkládání dat pro celou řadu "netradičních" uživatelských skupin: Lidé v mobilním prostředí, starší lidé, zrakově postižení či lidé s problémy s jemnou motorikou v prstech.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk