Aplikace elektronických struktur

Na těchto pracovištích vyvíjíme nové měřicí metody, nová elektronická zařízení a zajišťujeme jejich prototypovou výrobu. Návrhy provádíme v programu OrCAD (Capture, PSpice, Layout). Můžeme zde pájet a opravovat desky plošných spojů se součástkami SMT. Vyvíjíme také aplikace s využitím programovatelných integrovaných obvodů FPGA.

Výzkumné skupiny

Polovodičová elektronika - Electron Device Group

Výzkumné téma

Polovodiče

Skupina EDG se zabývá studiem nových polovodičových struktur, jejich návrhem, charakterizací a aplikací. Nyní jsou v zájmu jejího výzkumu polovodičové nanostruktury, spintronické a kvantově vázané struktury, vývoj nových technologií pro výkonovou elektroniku a aplikace vybraných polovodičových součástek.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk