Implementace a softwarové simulace rozpoznávání řeči

Nemalá část aktivit v oblasti rozpoznávání řeči je též věnována vlastním implementacím vývojových systémů rozpoznávání řeči. Aktivity v této oblasti představují především

  • využití volně dostupných nástrojů, které jsou průběžně vyvíjené a pomocí kterých lze realizovat vývojové, testovací i finální verze rozpoznávačů (aktuálně zejména KALDI nástroje)
  • práci na paralelním výpočetním klastru pod operačním systémem Linux, který zajišťuje požadovaný velký výkon pro náročné výpočty při trénování rozpoznávačů i dekódování rozpoznávané řeči a kde realizujeme většinu experimentů
  • realizaci implementací hlasového ovládání v rámci jednoduchých aplikací na PC nebo v chytrých telefonech s OS Android

Výzkumné skupiny

Laboratoř zpracování řeči

Výzkumné téma

Zpracování signálů

Tým se zabývá analýzou a zpracováním řečového signálu se zaměřením na systémy rozpoznávání řeči a zvýrazňování řeči pro komunikační účely. Jeho aktuální aktivity směřují především k rozpoznávání spojité řeči s velkým slovníkem s užším zaměřením na zpracování narušené řeči z hlučného prostředí nebo spontánních promluv. Zvýrazňování řeči používá při komunikaci z hlučného prostředí nebo při extrakci příznaků pro robustní rozpoznávání šumem narušené řeči.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk