O skupině

Posláním CAP je propojit výzkumníky z oblasti materiálů, architektů, stavitelů a dalších potenciálních uživatelů fotovoltaiky. Výzkum v centru se zaměřuje jak na základní výzkum v oblasti nových technologií fotovoltaických článků, tak i na využití fotovoltaiky v architektuře.

K čemu to je

Nově vybudované Centrum pokročilé fotovoltaiky (Centre of Advanced Photovoltaics – CAP) si klade za cíl propojit odborníky z oblasti materiálů s odborníky na architekturu a využití různých zdrojů energie a tím zvýšit využití fotovoltaiky. Kromě výzkumu nových materiálů se centrum zaměřuje na vylepšení stávajících konceptů tak, aby vznikly i články určené pro konkrétní aplikace a lokality.

Na čem konkrétně pracujeme

  • Výpočetní simulace a návrh 2D materiálů pro solární články.
  • Implementace nových materiálů.
  • Fotonický záchyt světla pro vysoce účinné levné solární články.
  • Využití solární energie: mikrosítě, solární architektura.
  • Studium tranzientních jevů s ohledem na funkci a degradaci fotovoltaických prvků.

Kdo financuje náš výzkum

OPVVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000464 - Centrum pokročilé fotovoltaiky – CAP

TAČR TJ01000115 - Prediktivní řízení bateriového úložiště s fotovoltaickým zdrojem založené na cloudové službě předpovědi osvitu

OPPIK CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004906 - Systém pro společné hospodaření s energií

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.