Akce

Letní programovací boot camp

Termín: 12. 9. 2022 – 15. 9. 2022
Odkaz: Odkaz na web
Letní „boot camp“ pro studenty s velmi malou či žádnou předchozí znalostí programování. Kurz zlepší startovní pozici studentů ve výuce programování v prvním semestru. Neočekáváme žádnou znalost programovacích jazyků, ani tato znalost nebude budována. Cílem aktivity je získat vhled do řešení úloh programování, rozvinout u studentů programátorské myšlení a osvojit si programátorské základy spolu s ovládáním počítače tak, jak bude probíhat na cvičení během semestru.

12.09.2022 - 15.09.2022

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk