Akce

Obhajoba disertační práce (Ing. Jiří Šmejcký)

Termín: 1. 12. 2022
Odkaz: Odkaz na web
Obhajoba disertační práce "Opticky aktivní planární vlnovod s rozšířenou spektrální charakteristikou", Ing. Jiří Šmejcký, studijní obor Elektronika, DSP P2612 Elektrotechnika a informatika.

01.12.2022

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk