Akce

Obhajoba disertační práce (Ing. Antonín Novák)

Termín: 10. 3. 2023
Odkaz: Odkaz na web

Obhajoba disertační práce "Scheduling with uncertain processing times given by empirical distributions", Ing. Antonín Novák, studijní obor „Řídicí technika a robotika“, DSP DSP P2612 Elektrotechnika a informatika.

10.03.2023

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk