Akce

Využití metadat a metod strojového učení při analýze dat TZB v inteligentních budovách

Termín: 23. 5. 2023
Odkaz: Odkaz na web
Jan Široký Energocentrum Plus / Energy Twin

přednáška v rámci předmětu SZS, cizí vítáni

Informační systémy energetického managementu, Systémy detekce a diagnostika poruch, Využití ontologií a sémantických dat, EMIS a umělá inteligence, TOWT modely, Predikce spotřeby, Strategie nabíjení flotily elektromobilů

23.05.2023, 14.30 - 16.00, T2:C2-82

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk